Projekt 2007./2008. 
ZGRADA 1
  tlocrti i foto galerija
 
Opis objekta
Položaj u objektu
Podna površina
(m2)
Korisna površina
(m2)
Parking
apartman 1
prizemlje
37,87
34,05
DA
apartman 2
prizemlje
42,86
37,79
DA
apartman 3
prizemlje
47,71
43,98
DA
apartman 4
1. kat
37,87
34,05
DA
apartman 5
1. kat
42,86
37,79
DA
apartman 6
1. kat
47,71
43,98
DA
apartman 7
2. kat + galerija
58,86
55,04
DA
apartman 8
2. kat + galerija
64,02
58,95
DA
apartman 9
2. kat + galerija
89,33
75,20
DA
UKUPNO:
 
469,09 m2
420,83 m2
 
 
 
ZGRADA 2
  tlocrti i foto galerija
 
Opis objekta
Položaj u objektu
Podna površina
(m2)
Korisna površina
(m2)
Parking
apartman 1
prizemlje
45,37
41,33
DA
apartman 2
prizemlje
45,73
41,62
DA
apartman 3
prizemlje
47,22
42,73
DA
apartman 4
1. kat
45,37
41,33
DA
apartman 5
1. kat
45,73
41,62
DA
apartman 6
1. kat
47,22
42,73
DA
apartman 7
2. kat
45,37
41,33
DA
apartman 8
2. kat
45,73
41,62
DA
apartman 9
2. kat
47,22
42,73
DA
apartman 10
potkrovlje
44,45
33,13
DA
apartman 11
potkrovlje
39,96
29,36
DA
UKUPNO:
 
499,37 m2
439,53 m2
 
 
 
ZGRADA 3
  tlocrti i foto galerija
 
Opis objekta
Položaj u objektu
Podna površina
(m2)
Korisna površina
(m2)
Parking
apartman 1
prizemlje
41,87
37,82
DA
apartman 2
prizemlje
39,84
35,87
DA
apartman 3
prizemlje
41,57
37,59
DA
apartman 4
1. kat
41,87
37,82
DA
apartman 5
1. kat
39,84
35,87
DA
apartman 6
1. kat
41,57
37,59
DA
apartman 7
2. kat
41,87
37,82
DA
apartman 8
2. kat
39,84
35,87
DA
apartman 9
2. kat
41,57
37,59
DA
UKUPNO:
 
369,84 m2
333,84 m2