O nama

KRAPINA-ŠPED d.o.o. je privatno poduzeće u vlasništvu obitelji Branka Varjačića s osnovnom djelatnošću tuzemnog i međunarodnog prijevoza robe kao i poslovima carinjenja te špedicije.

VARJAČIĆ d.o.o. je privatno poduzeće koje posjeduje 15-tak šlepera za tuzemni i međunarodni prijevoz robe, te nekoliko manjih teretnih vozila. Sva vozila su licencirana za međunarodni prijevoz robe i usklađena sa EURO-5 normama.