Prijevozi i organizacija prijevoza

Poduzeće Varjačić d.o.o posjeduje 15-ak šlepera za tuzemni i međunarodni prijevoz robe, te nekoliko manjih teretnih vozila. Sva vozila su licencirana za međunarodni prijevoz robe i usklađena s EURO-5 normama.

Osposobljeni smo i opremljeni za prijevoz opasnih stvari ADR-a.

Na poslovima prijevoza i organizacije svih vrsta prijevoza zaposleno je dvadeset stručnih osoba.

Imamo poslovnu suradnju sa više od 100 prijevozničkih koperanata.

Organiziramo i obavljamo sve vrste prijevoza prema zemljama EU, srednoj i istočnoj Europi te Skandinaviji.

Za sve informacije možete se obratiti na telefone:
Tel: 049/371-900
Tel: 049/370-055
Tel/fax: 049/372-120
E-mail: transport@krapina-sped.hr